RESULTS

Year Team/Driver Series Position
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Technau
πŸ‡­πŸ‡Ί P. Molnar
πŸ‡§πŸ‡· R. Orozco
iRacing Petit Le Mans LMP2 – 2nd Split 5th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Fuchs
πŸ‡­πŸ‡Ί P. Zuba
πŸ‡±πŸ‡Ή M. Valiokas
iRacing Petit Le Mans LMP2 – 4th Split 4th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Technau RSR World Series πŸ₯ˆ
2020 πŸ‡³πŸ‡± M. Asschert Heusinkveld TCR Heat Series 4th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ K. Weinreich
πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jochheim
πŸ‡³πŸ‡± M. Asschert
SCO Oak Tree 300 TCR 9th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jochheim
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
iRacing 24h of Spa – 2nd Split 13th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ R. Wiener
πŸ‡©πŸ‡ͺ A. Jagenteufel
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Maisel
πŸ‡©πŸ‡ͺ K. Weinreich
iRacing 24h of Spa – 6th Split 11th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡©πŸ‡ͺ RiLey SimRacing
iRacing 24h of Le Mans LMP2 – 2nd Split πŸ₯‰
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ R. Wiener
πŸ‡©πŸ‡ͺ RiLey SimRacing
iRacing 24h of Le Mans GTE – 8th Split πŸ₯‰
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
πŸ‡©πŸ‡ͺ Schubert Motorsport
iRacing 24h of Le Mans LMP2 – 1st Split 12th
2020 πŸ‡­πŸ‡Ί P. Zuba
πŸ‡±πŸ‡Ή M. Valiokas
πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Fuchs
SCO 6h of the Glen 2020 P2 7th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ  L. Technau
πŸ‡­πŸ‡Ί P. Zuba
πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Fuchs
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Maisel
GSR Masters Sprint πŸ₯ˆ
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jochheim
πŸ‡©πŸ‡ͺ A. Hetmank
πŸ‡©πŸ‡ͺ R. Wiener
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
GSR Masters Sprint πŸ₯‰
2020 πŸ‡­πŸ‡Ί P. Zuba
πŸ‡±πŸ‡Ή M. Valiokas
πŸ‡­πŸ‡Ί P. Molnar
πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Technau
πŸ‡³πŸ‡± F. van Dooren
Sports Car Open 2019 / 2020 P1 7th
2020 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
Sports Car Open 2019 / 2020 P2 6th
2019 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
iRacing 24h of Spa – 1st Split 12th
2019 πŸ‡­πŸ‡Ί P. Zuba
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Schmidt
πŸ‡©πŸ‡ͺ A. Hetmank
πŸ‡©πŸ‡ͺ A. Jagenteufel
iRacing 24h of Spa – 5th Split πŸ₯‡
2019 πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Technau
πŸ‡­πŸ‡Ί P. Zuba
πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Fuchs
iRacing 24h of Le Mans LMP1 – 2nd Split πŸ₯‡
2019 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡­πŸ‡Ί P. Zuba
πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Fuchs
πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Richter
iRacing 24h of NΓΌrburgring GT3 – 4th Split πŸ₯‰
2019 πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Fuchs
πŸ‡©πŸ‡ͺ A. Jagenteufel
iRacing 12h of Sebring GTE – 7th Split πŸ₯ˆ
2019 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
Sports Car Open 2018 / 2019 PC 7th
2019 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
πŸ‡©πŸ‡ͺ A. Jagenteufel
iRacing 24h of Daytona DP – 3rd Split 6th
2019 πŸ‡©πŸ‡ͺ L. Technau
πŸ‡©πŸ‡ͺ R. Wiener
πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Richter
iRacing 24h of Daytona GTE – 3rd Split 7th
2018 πŸ‡©πŸ‡ͺ M. Jager
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Heyden
πŸ‡©πŸ‡ͺ A. Jagenteufel
πŸ‡©πŸ‡ͺ T. Schmidt
iRacing 24h of Le Mans HPD – 2nd Split 8th

SOCIAL MEDIA